FELICITĂRI DE LA PRIMAR

Nici nu ştiţi cu cîtă bucurie am citit pe nerăsuflate felicitarea găsită ieri în cutia poştală!NICHITA
Am văzut pe ea o icoană şi mi-am reţinut pornirea iniţială de a citi pînă în casă ce este scris pe spate…Abia după ce m-am aşezat comod pe fotoliu, am închis televizorul şi am cerut motanilor să păstreze linişte şi pioşenie, mi-am permis să citesc ce era scris „per verso”…
Textul grăieşte aşa:
„Dragi ieşeni,
Sărbătoarea Învierii ne luminează sufletele şi ne deschide inimile către iubire, bunătate şi speranţă.
În credinţă vom găsi întotdeauna calea spre adevăr şi iertare.
În aceste minunate zile de sărbătoare,vă doresc să fiţi alături de cei dragi, să dăruiţi un zîmbet aproapelui şi să aveţi un gînd bun pentru oraşul nostru drag. vatra din străbuni ce ne este căminul de zi cu zi.

Hristos a înviat!
Gheorghe Nichita
Ss descifrabilă: Ghe.Nichita
Primarul municipiului Iaşi”

Paste Nichita
Drept să vă spun, de emoţie mi s-a pus un nod în gît şi simţeam că nu-mi mai pot înfrîna lacrimile care după un popas în colţul ochilor au început să-mi şiroiască nestăvilite pe obrazul proaspăt ras…
Am simţit o aşa mare bucurie cînd am văzut că domnul primar m-a ales tocmai pe mine – un anonim necunoscut, un grăunte de nisip pe care calcă mereu cu nonşalanţă în colbul Uliţei Mari – să mă felicite cu ocazia Paştelui…
Şi cîtă evlavie şi cuvinte de povaţă cuprind acele cîteva rînduri!
„În credinţă vom găsi întotdeauna calea spre adevăr şi iertare.” Cît de profunde sunt aceste vorbe! Trebuie doar să avem credinţa că El e alesul, că el e cel ce trebuie iubit necondiţionat şi chiar de mai greşeşte cîteodată – că omenească este greşala omului – trebuie iertat şi votat pînă la moarte…
Mi-a plăcut mai ales aia cu „să dăruiţi un zîmbet aproapelui şi să aveţi un gînd bun pentru oraşul nostru drag. vatra din străbuni ce ne este căminul de zi cu zi.”
Chiar atunci m-am gîndit la apropiaţii mei domnul primar Nichita, domnul viceprimar Chirica, la toate doamnele şi domnii din primărie care muncesc necontenit zi şi noapte să ne fie nouă – prostimii acestui oraş – mai bine şi mai uşor…
Cîtă (ne)simţire în cuvintele acestor oameni! Mare adevăr grăit-a cînd ne spune că oraşul este mai ceva decît căminul nostru…Probabil că a făcut o referire subtilă la „pietonal” unde şi-a dat toată silinţa să fie un etalon al frumuseţii cetăţii! Bine că a tăiat teii a căror coroană acoperea cerul şi noi prostimea tîrgului nu-l puteam privi bine pe Dumnezeu.
Îmi pare sincer rău pentru voi dacă nu aţi primit felicitare de la domnul primar…Eu am primit şi de asta voi vota întotdeauna numai pe aceia care sunt alături de domnul primar şi partidul unde va fi dumnealui. Oricare!
Mă rog la Domnul să-i dea cît mai mulţi ani şi să fie sănătos să ne conducă mai departe pîn’ la dezastrul final.
Doamne-ajută!