Cap.4 Concluzii

Aşa cum am arătat în capitolul introductiv, scopul urmărit şi declarat prin prezentarea acestui material este acela ca din analizarea succintă a problemelor principale cu care se confruntă edilii ieşeni în prezent – lucrarea să încerce să „pună degetul pe rană” fără ranchiună şi pretenţia deţinerii celor mai bune soluţii. Am scris acest material cu credinţa sinceră că provocînd discuţii între specialişti în legătură cu abordarea problemelor şi cu metodele optime de rezolvare, ele vor fi un ajutor şi un imbold pentru schimbarea în primul rînd a unor mentalităţi.
Programul poate şi trebuie să devină atuul nostru – a societății civile – în faţa clasei politice, care va putea să vadă şi să aleagă între modul păgubos şi ineficient de administrare PSD-istă de pînă acum şi o alternativa reală de a moderniza şi de a schimba cu adevărat faţa Iaşului.
Insist şi în încheiere că în majoritatea activităţilor ce ţin de Gospodăria Comunală, nu se cunoaşte şi nu se acordă importanţa cuvenită, în detrimentul cheltuirii cu folos a fondurilor bugetare şi a menţinerii stării de viabilitate continuă în doate direcţiile de activitate ce ţin de Primăria Iaşi.
Aducînd întreţinerea ca importanţă în prim plan şi acordîndu-i-se o pondere mai mare în practica cotidiană, se va constata că prin măsuri simple, cu costuri scăzute, se pot stăpîni fenomene distructive majore.
De asemenea, modalitatea de gîndire în abordarea întocmirii documentaţiei referitoare la selectarea unui produs sau serviciu exclusiv doar după criteriul celui mai mic preţ, trebuie tradusă în folosul beneficiarului, aşa cum a şi fost de fapt gîndită: la nivelul tehnic şi calitativ cerut (dorit), să fie ales cel mai bun preţ! Raportul dintre preţ şi calitate este şi ar trebui să fie criteriul de bază în întocmirea caietului de sarcini la solicitarea de oferte sau scoaterea la licitaţie a unui serviciu! Acesta este spiritul legii şi nu obţinerea celui mai mic preţ indiferent de calitatea produsului. Sub scuza alegerii preţului cel mai mic se achiziţionează – risipindu-se cu nemiluita banii publici – produse şi servicii de cea mai proastă calitate, de cele mai multe ori escamotîndu-se interese particulare. Degeaba alegi preţul cel mai mic, pentru ca ulterior să faci acte adiţionale unul după altul schimbînd termene de execuţie, soluţii tehnice, preţuri de achiziţie şi ajungînd la sume duble sau triple sub faţada legalităţii.
Dar, pentru îndeplinirea acestor deziderate este nevoie de alte mentalităţi, de alt mod de gîndire şi de alt mod de organizare.
Doresc să reamintesc faptul că personal nu consider această lucrare un material cu pretenţii ştiinţifice, sau un ghid de conducere în activitatea de Gospodărie Comunală , iar ideea esenţială este că pornind de la acest Proiect, se pot face multe conexiuni şi se pot găsi soluţii reale ce nu-şi găsesc se pare în prezent rezolvarea optimă.
Iaşi, septembrie 2014
Gabriel Mihăilă