TEHNOCRATU DE LA TRAN SPORTURI…

Ok…A dat bunul Dumnezeu și ne-a fericit cică de curând cu un guvern de „tehnocrați”. Aiurea!
Afară ninge în draci în 14 județe și aflăm de la televizor că gulerații din CNADNR au încheiate contracte de deszăpezire în proporție de doar 70%! Eu sunt ferm convins că cifra este o miciună, că nu au mai mult de 50%.
La televizor vezi în acțiune doar bietele UNIMOG-uri exploatate în draci vară și iarnă, folosind la maximum aceiași oameni pe care îi chinue cu salarii mici și deplasări lungi pentru că niciun gulerat gușat din CNADNR nu spune adevărul!
Iar noul ministru – tehnocrat cu coarne bourești – ce emite? Că va trebui să facă contractarea la deszăpezire pe perioade mai lungi, de câțiva ani…Asta îmi dovedește ori că e bou, ori că este mafiot și a venit să întrețină mafia!”
Bunăoară la Ministerul Transporturilor pe unde se spală peste 30% din bugetul Țării este cam pentru prima dată după portofoliile deținute de Javra ceacâră, când e pus un ministru care vine din una din companiile din minister și are o specialitate perfect mulată pe funcție.
Este inginer de drumuri și căi ferate, prin urmare vorbește o limbă comună multora de acolo…Teoretic….
După vârstă pare să nu se fi născut și format după „revoluție”, așa că îl bănuiesc de faptul că a trecut și a văzut destule la viața lui.
Dar îl mai bănuiesc automat și de alte chestii de care mă tem: e contaminat de microbul celei mai perfecționate mafii din România cu care s-a început devalizarea țării de către cotârla chioară.
Noi avem nevoie acum de un TEHNOCRAT care să aibă o viziune. Cei vechi ca mine în acest minister – de la CHE FE RE sau de la drumuri – știu cum era pe timpul împușcatului. Ce era atunci bine și ce era nasol și nu funcționa și care erau cauzele nefuncționalității!
Și la CHE FE RE și la drumuri era o disciplină exemplară, fiind considerați o a treia armată civilă a României – în primul rând ca organizare și mai apoi ca Instrucții de Execuție a lucrărilor pe ABSOLUT toate domeniile de activitate – ceea ce era și pe atunci un lucru minunat! Existau PROCEDURI bine știute, mereu updatate în funcție de noi tehnologii și utilaje performante, așa că fiecare muritor ce lucra în minister de la acarul Păun, la cantonierul Feri, până la Directorul de Regională își cunoștea și sarcinile și lungul nasului!
O funcție – oricât de neimportantă la prima vedere – se obținea numai prin examene date în fața unor oameni cu competență, „pe bune” și singura șpagă era cheful ce-l dădeai cu superiorii numai după ce erai acceptat ca nivel de pregătire și numit pe funcție…Atât! Asta era doar așa, din bun simț, dar puteai foarte bine ca la scurt timp să primești un șut în dos pentru incompetență, de te culcai pe o ureche.
Privatizările și externalizarea unei sumedenii de lucrări pentru căpușarea banilor publici au degradat vizibil tot ceea ce ține de exploatare, indiferent că vorbim aici de rețeaua de drumuri, de căi ferate, de porturi sau aeroporturi de flota navală sau cea aeriană.
Un ministru tehnocrat „pe bune” ar trebui să ia imediat – cel puțin în domeniul drumurilor și al căilor ferate – următoarele măsuri draconice!
– CNADNR să fie de urgență spartă în două mari ramuri:
• CNADNR propriu zis, unde să intre NUMAI rețeaua de autostrăzi și care la rândul ei să dețină două Direcții principale: cea a investițiilor, a lucrărilor de construcție, de organizarea licitațiilor de proiectare, consultanță și execuție, de recepționare a lucrărilor și a doua Direcție, să fie aceea de exploatare, de întreținere a autostrăzilor recepționate începând de a doua zi de după recepție prin unități proprii specializate și dotate de forma Districtului de drumuri.
• Restul rețelei de drumuri naționale să REDEVINĂ bugetară, sub o formă de Agenție Națională a Drumurilor organizată piramidal în DRDP-uri, SDN-uri și Districte care să fie dimensionate corespunzător în brigăzi complexe de 10 – 15 oameni, dotați cu utilaje de strictă necesitate – de mare și mică mecanizare – care să se ocupe NUMAI de întreținerea drumurilor cu tot ceea ce înseamnă asta, indiferent că este vară sau iarnă!
Externalizarea lucrărilor în sectorul Drumurilor Naționale și Autostrăzilor se va face doar pentru lucrările de CONSTRUCȚIE de autostrăzi și de RAMFORSARE a sectoarelor de drum mațional și european, de reparații capitale a podurilor și viaductelor, a altor tipuri de lucrări de artă cum pot fi zidurile de sprijin, drenurilie, apărările de maluri. Atât!
Tot ceea ce ține de ÎNTREȚINERE curentă se cere făcut NUMAI de unități proprii ale Ministerului, de tip bugetar, dotate cu echipamente proprii, cu utilaje proprii adecvate și cu personal policalificat în școli profesionale și de profil liceal tehnic.
Exact același principiu trebuie aplicat de urgență și la SNCFR unde trebuie despărțite activitățile de CONSTRUCȚII NOI, de investiții în reparații capitale și ramforsări de cale de acelea de ÎNTREȚINERE CURENTĂ efectuată prin secțiile „L” și Districte.
Numai așa, feliind cu mare precizie fondurile alocate se va putea urmări cu mare acuratețe cheltuirea banului public și numai atunci nu vor mai putea foșgăi șobolanii prin cămara cu bani rozând laolaltă „deanboulea” sume exorbitante din care cu toții fură pe față!
Direcțiile Regionale – atât la drumuri cât și la calea ferată – trebuie să poată avea puterea și dreptul de a organiza licitații publice pentru absolut orice fel de servicii sau bunuri materiale și tot ele să aibă răspunderea cheltuirii și gospodăririi fondurilor alocate!
Doar autostrăzile și lucrările capitale din fonduri de investiții și dotări cu utilaje să se facă la nivel centralizat la CNADNR, Agenția Națională a Drumurilor și SNCFR! Pentru acest tip de lucrări, ele trebuie să aibă competența organizării de licitații și tot ele să răspundă urmărind realizarea prin specialiștii existenți în DRDP sau DRCFR.
Timp de un sfert de secol bugetul țării s-a devalizat cu intenție sifonând banii pe prețuri exorbitante plătite unor șnapani de tipul Regilor Asfaltului care așa au reușit să se doteze cu adevărate flote de utilaje și mijloace de transport performante în timp ce unitățile subordonate specializate ale Ministerului au fost complet sărăcite și duse la înapoiere.
Acum, trebuie la NIVEL DE MINISTER dusă o adevărată campanie de redotare a unităților proprii cu utilaje specifice și performante ca UNIMOG-uri, buldoexcavatoare cu diferite echipamente, lame de zăpadă hidraulice, turbofreze, RSP (răpânditoare de antiderapant) solid și lichid, autofreze performante de zăpadă, panouri de parazăpezi în lungime de mii de kilometri.
După terminarea acestei campanii de dotare cu utilaje performante conform unui plan judicios dimensionat, unitățile de întreținere a drumurilor și a căilor ferate vor avea tot ceea ce le trebuie, vor fi judicios și precis fixate în teren, vor avea o disciplină cazonă și iarna nu vor trebui să închirieze de pe piață decât eventual niște autovehicule pe care se vor monta echipamentele de pluguri și RSP aflate în dotarea unităților Ministerului.
În primul rând va fi lichidat acest haos care acum domnește și este intenționat întreținut!
În al doilea rând se va obține o operativitate sporită la intervenții la nivel statal în caz de calamități și dezastre, putând fi concepută o cooperare sporită împreună cu ISU.
Numai așa România va putea redeveni o țară guvernabilă și civilizată.
Oricine nu gândește în acest mod și nu impune o astfel de reorganizare, poate fi acuzat și catalogat de amatorism sau de întreținere a mafiei!

https://youtu.be/r_hlnxjkI0Q

One thought on “TEHNOCRATU DE LA TRAN SPORTURI…

Comments are closed.