2.8. Activităţi de iarnă: combaterea înzăpezirii şi a alunecuşului

Chiar dacă în ultimele ierni s-a constatat o mică îmbunătăţire a stilului de acţiune, în sensul că a fost implicat şi „Salubris”-ul la curăţirea trotuarelor de gheaţă şi zăpadă, activitatea de deszăpezire şi combatere a poleiului în municipiul Iaşi, lasă foarte mult de dorit.
A fost evident prin modul de acţiune, că cei ce au trebuit să gestioneze şi să rezolve aceste probleme nu au avut la îndemînă dotarea şi forţa necesară pentru a putea rezolva cu succes fenomenele iernilor trecute.
Coordonarea şi prioritatea la acţiune sunt date pe mîna unor „urechişti” care nu înţeleg, dar mai ales nu ştiu că intervenţia pe timpul iernii la deszăpezire şi combaterea alunecuşului trebuie tratate în mod ştiinţific, după normative clare, elaborate de specialişti.
În primul rînd, datorită nepriceperii factorilor de decizie, din `90 pînă în prezent nu s-a investit nici un leu pentru achiziţionarea vreunui utilaj nou performant, care să poată fi folosit la deszăpezire. La Iaşi se lucrează pe timpul iernii tot după metodele arhaice din anii 50-60, cu utilaje antice, cu productivitate şi eficienţă scăzută, care se defectează atunci cînd ai mai mare nevoie de ele.
În al doilea rînd, tipologia şi dotarea cu utilaje pentru deszăpezire şi combaterea poleiului, nu este în concordanţă cu reţeaua stradală ce trebuie întreţinută în condiţii de circulaţie pe timp de iarnă. Se intervine doar cu utilaje de construcție ce sunt în dotarea unităților subordonate primăriei, care nu sunt întotdeauna adecvate activității de deszăpezire.
Nu se ştie despre existenţa Instrucţiei de deszăpezire elaborată de CNADNR ce are puterede Normativ în toată ţara! Pe baza acesteia orice Administraţie de drumuri sau străzi trebuie să acţioneze iarna. Din acest punct de vedere, orice reţea de drumuri se cere împărţită în mai multe grade de viabilitate, urmînd ca în funcţie de categoria în care este încadrată fiecare stradă, să fie alocat numărul, tipul de utilaje, viteza de intervenţie, etc.
Există o adevărată ştiinţă a acţiunii la deszăpezire şi dacă nu se ţine seama de o serie întreagă de factori variabili care determină modul şi momentul intrării în acţiune, se poate uşor produce blocarea căilor de acces într-o localitate, cu consecinţe economice deosebit de defavorabile atît în ce priveşte costul deblocării străzilor, cît şi în acela cauzat de încetarea transportului la nivel local.
Alegerea tipului de utilaje adecvate, a numărului lor optim, precum şi a momentului intrării lor în acţiune, sunt determinante pentru costurile operaţiunii. Variaţia temperaturii exterioare cu doar 1-2 ºC, schimbă instantaneu pragul producerii unor fenomene pe care specialistul în deszăpezire trebuie să le sesizeze şi să modifice tipul acţiunii aflate în desfăsurare, cu consecinţe economice de ordinul zecilor de milioane de lei. Are Iaşul în prezent specialişti în Primărie capabili să coordoneze corect şi cu profesionism acţiunile din timpul iernii? Părerea specialiştilor, este că NU!
Înafara faptului că dotarea cu utilaje corespunzătoare este departe de minimum necesar, inexistenţa unei Baze de deszăpezire moderne, cu dotări suficiente, normale pentru un oraş de talia Iaşului, cu puncte de sprijin intermediare menite să crească gradul de operabilitate, este un alt aspect care face pe un cunoscător să se îngrozească la venirea iernii.
Se lucrează la deszăpezire cu mijloace manuale, rudimentare – prin lopătarea antiderapantului solid dintr-un autovehicul impropriu (autobasculantă), punîndu-se într-un continuu pericol atît integritatea muncitorilor obligaţi să lucreze adesea în condiţii inumane, dar şi pe aceea a autovehiculelor participante la traficul rutier în timpul acţionării. Pînă şi în oraşe mici, fără posibilităţi financiare suficiente s-a trecut la achiziţionarea de utilaje de răspîndire mecanizată a materialului antiderapant, dar la Iaşi se pare că se preferă metodele de la începutul secolului 20.
Între timp, în lumea largă ( dar şi la noi în ţară chiar ) s-a trecut la folosirea antiderapantului lichid. Acesta are avantajul esenţial că ajungînd în canalizaţia pluvială nu o înfundă, ba chiar această metodă are drept consecinţă menţinerea funcţională a scurgerii apelor pluviale şi pe parcursul iernii. Investiţiile sunt minime şi se pot amortiza în primii 2-3 ani.
Planul de acţiune la deszăpezire pentru orice Administrator de reţea trebuie pus la punct pînă la data de 31 august, iar pregătirea sa practică trebuie încheiată pînă la data de 15 septembrie. Complexitatea întocmirii unui astfel de Plan de deszăpezire impune un volum imens de date tehnice şi economice cu conexiuni între aceste domenii care trebuie perfect corelate şi care implică o mare responsabilitate din partea colectivului ce-l întocmeşte.
Un lucru esenţial ce ar trebui să fie avut în vedere înafara construirii unei Baze de Deszăpezire profesioniste cu toate dotările necesare, este şi acela al achiziţionării de către primărie prin unităţile subordonate de echipamente de deszăpezire specifice, proprii. Am aici în vedere lame şi pluguri hidraulice, gredere semipurtate, răspînditoare de material antiderapant – toate conform dotării cu autobasculante proprii, care pot fi echipate în pragul iernii.
În prezent primăria contractează de pe piaţă toate gioarsele luate de diferiţi operatori de la fier vechi din ţară sau din Europa, echipamente uzate şi fizic şi moral ce nu mai fac faţă ca productivitate şi care se defectează cînd ţi-e lumea mai dragă.
Se cer achiziţionate nişte freze cu bandă încărcătoare speciale din Canada exact pentru încărcarea de la marginea trotuarelor a gulerelor din zăpadă lăsate de lamele în patrulare, pentru asigurarea gabaritului normal al unor străzi aglomerate principale.
Deasemenea, trebuie amenajat undeva în apropierea ieşirii rîului Bahlui din oraş a unui depozit de zăpadă dotat cu mijloace rapide de topire care să primească pe timpul iernii toatăcantitatea evacuatădin oraş din marile intersecţii.
Activitatea de deszăpezire are o importanţă imensă pentru menţinerea pe timpul iernii a oraşului în stare vie şi funcţională,dar asta nu se poate face decît de profesionişti capabili să gîndească totul – de la dotare cu utilaje adecvate, contractare şi întocmirea planului de acţiune şi coordonare a acţiunii prin Comandament unitar şi Dispecerat.