2.9. Intervenţia în carosabil a Regiilor, la avarii

Chiar dacă am atins tangenţial această problemă în capitolul dedicat întreţinerii străzilor, se cere acordată o importanţă deosebită acestei activităţi datorită amplorii fenomenului şi a repercursiunilor sale defavorabile.
Trebuie analizată activitatea de reparare a părţii carosabile în urma intervenţiilor la avarii a unor regii (apă, canalizare, electricitate, telefonie, termoficare, etc.).
Cele mai elocvente şi cele mai frecvente exemple în acest sens sunt intervenţiile în partea carosabilă a firmei APAVITAL.
Vechimea şi fragilitatea reţelei de distribuţie a apei şi a celei de canalizare, conduc la intervenţia pompieristică a lucrătorilor acestei regii, care pentru a ajunge în cel mai scurt timp la avarie, nu mai ţin cont de normele tehnice de decopertare a solului – cu respectarea ordinii separării şi depozitării straturilor din sistemul rutier – şi intervin brutal cu mijloace mecanizate în profunzimea acestuia, iar după remedierea avariei, împing în groapă cu lama buldoexcavatorului întreg pămîntul mocirlos excavat, după care lasă sub circulaţie un strat superficial de criblură alergătoare- dintr-o rocă moale şi neadecvată. Groapa, care – nesemnalizată şi necompactată – a devenit o reală capcană în trafic, va da bătaie de cap multe luni tuturor participanţilor la circulaţie.
Chiar şi aşa, dacă cei de la APAVITAL s-ar strădui să aplice corect teoria refacerii sistemului rutier, tot s-ar putea spune că este un cîştig, dar din păcate, după luni întregi de aşteptare, doar atunci cînd se află cu reparaţiile pe strada respectivă, se procedează la plombarea gropilor APAVITAL în total dispreţ şi prin metode atehnice. O groapă rămasă după intervenţia regiei de apa, este decontată de CITADIN de cel puţin 2 ori: o data este plătită de APAVITAL în avans, pentru refacerea imediată a carosabilului, iar mai tîrziu, după căteva luni, cînd strada repectivă este impracticabilă aproape şi intră în planul de reparaţii curente anuale, mai este plătită încă odată de primărie din banii contribuabililor! Socotiţi dacă puteţi vă rog proporţia furturilor la firmele din subordinea primăriei şi la sumele fabuloase care se spală şi se scot din evidenţele fiscale, sume ce iau drumul unor buzunare proprii, sau la finanţarea la negru a campaniilor electorale.
În funcţie de perioada cînd se efectuează reparaţia străzii, primăria mai poate plăti încă odată repararea aceleiaşi gropi, în următoarea campanie de asfaltare. Nu există evidenţe precise ale gropilor şi degradărilor unei străzi, nimeni nu poate spune după un timp de 2-3 luni dacă plombele de pe o stradă sunt cumva plombe făcute la o intervenţie în carosabil, sau sunt pur şi simplu gropi curente datorate îmbătrînirii sistemului rutier.
Din neştiinţă sau din nepăsare, tratarea reparaţiei unei astfel de plombe în care sunt deranjate straturile sistemului rutier se face cu cele mai empirice şi mai contraindicate metode tehnice. În mod normal, chiar dacă înlăturnarea straturilor în momentul decopertării s-a facut neglijent, cu amestecarea lor, în momentul astupării gropii sunt necesare luarea măsurilor de compactare temeinică de la fundul gropii spre suprafaţă a straturilor de pămînt – în grosimi de cel mult 15-20 cm – urmînd ca la suprafaţă, pe ultimii 30-50 de centimetri să se refacă întreg sistemul rutier. Numai în acest mod se poate spune că s-au luat minimum de măsuri tehnice menite să atenueze cît de cît „rănile” provocate „ in situu” părţii carosabile a străzilor.
Exact în acelaşi mod empiric şi defectuos se acţionează de către orice proprietar de utilităţi din oraş, sau executant de lucrări în carosabil. Acest lucru este posibil prin lipsa unui eşalon tehnic profesionist şi autorizat – cu atribuţii de control şi de sancţiune. Din acest motiv, străzile oraşului au devenit un fel de „şvaiţer”, cărora l-i s-a distrus coeziunea straturilor de fundaţie. Ne mirăm cît de fragilă este stabilitatea solului în municipiul Iaşi, dar nimeni nu se întreabă dacă se procedează corect în acest sens.
Este imperios necesar să fie luate măsuri drastice şi se impune să fie elaborate Instrucţiuni Tehnice de refacere a părţii carosabile, cu putere de Hotărîre a Consiliului Local, cu sancţiuni clare stipulate – sub rezerva amendării persoanelor responsabile cu sume de la 1000 EUR în sus!
Numai aşa vom putea institui disciplina şi încetul cu încetul, să intrăm în normalitate cu planietatea străzilor!
Una dintre principalele cauze ale acţiunii defectuoase la avarii care se desfăşoară în prezent, este încredinţarea directă, obligatorie, monopolistă a lucrărilor de refacere a străzilor numai „specialistului” primăriei – regia CITADIN. Această regie, prin modul ei de organizare şi prin multitudinea de probleme cărora trebuie să le facă faţă în ritm ameţitor, nu este capabilă să gestioneze şi să execute nici volumetric şi nici calitativ lucrările cotidiene.
Apariţia pe piaţa românească a asfaltului tip RRD care oferă o garanţie a lucrărilor în orice anotimp, pe orice vreme la temperaturi cuprinse între plus 40 de grade celsius şi minus 35 de grade celsius, ar trebui să înlăture orice problemă de redare a circulaţiei după o avarie în carosabil – indiferent de anotimp. Garanţia oferită de fabricatul român deţinător de licenţă este de 3 ani(!) de la data punerii în operă, ceea ce nici mixtura asfaltică fierbinte care este disponibilă maxim 8 luni pe an, nu asigură.
Din acest motiv trebuie emisă o Hotărîre a Consiliului Local prin care să se oblige toţi prestatorii de servicii care lucrează pe străzile oraşului, să folosească la reparaţii numai mixtura stocabilă rece de tipul RRD, în condiţiile cînd absolut toţi executanţii iau materialul la acelaşi preţ de vînzare. Egalitatea preţului face concurenţă între constructori prin calitatea lucrărilor executate şi prin organizare internă, dar folosire acestui material cu licenţă britanică asigură o calitate impecabilă a oricărei reparaţii, cu respectarea întocmai a tehnologiei de execuţie.