CRONICA UNEI CRIME ANUNŢATE

 

Referitor la tăierea teilor de pe bvd.Ştefan cel Mare şi Sfînt şi str. Lascăr Catargi din municipiul Iaşi, sunt motive foarte serioase să afirm că tăierile nu au avut nicio logică determinată de o motivaţie ştiinţifică privind vreo boală – sau defecţiuni ale trunchiurilor ce ar fi putut periclita siguranţa vieţii umane în orice fel, aşa cum încearcă să susţină reprezentanţii primăriei. A fost o crimă premeditată!

Tei pietonal13
Afirm cu toată responsabilitatea ce izvorăşte din cei 35 de ani de practică petrecuţi în principal în domeniul întreţinerii şi reparaţiilor drumurilor, a gospodăriei comunale, a exploatării masei lemnoase prin unităţi silvice, că tăierea teilor în cauză prin „radere” de la nivelul solului, este un act total abuziv şi a servit în fond altui scop.
În anul 2012 am auzt despre intenţia Primăriei Iaşi de a transforma porţiunea bvd. Ştefan cel Mare între „Cina” şi str. Palat într-o zonă pietonală, ce va fi pavată cu piatră cubică. Mi-am exprimat la timpul respectiv mulţumirea că a fost luată această măsură, deoarece coincidea cu concepţia mea despre necesitatea reconfigurării unui areal pietonal istoric, cu patină de vechime, la fel ca majoritatea oraşelor importante din Europa, dar şi a altor oraşe mari din România.
Singura mea temere la acea vreme cînd mi-am exprimat în scris gîndurile pe Fb, erau legate de incapacitatea edililor noştri de a face o lucrare serioasă în bune condiţiuni, de a fi ales pavajul adecvat zonei şi timpului în care trăim şi nu în ultimul rînd am avut emoţie în legătură cu priceperea tehnică a celor trei factori determinanţi din lanţul acţiunii şi anume: Beneficiarul (primăria) – care are obligaţia să întocmească un caiet de sarcini profesionist pentru Proiectant. Proiectantul – obligatoriu o firmă suficient de experimentată ce ar fi trebuit să aibă în componenţă un arhitect specialist în istoria arhitecturii romîneşti din sec. XVIII – IX şi un inginer de drumuri cu temeinice cunoştinţe practice care să fie capabil să înţeleagă obstacolele ce sînt în faţa Executantului ce urmează să execute lucrarea. Dificultatea execuţiei ar fi fost în mod special datorită existenţei rădăcinilor puternice şi adînc ramificate ale teilor în perimetru. În ultimul rînd, Executantul(constructorul) propriuzis, căruia am prevăzut că îi trebuie o experienţă vastă în abordarea acestui tip de lucrări, unde nu poţi să foloseşti masiv utilaje mecanizate, ci doar mai mult muncă manuală de migală şi acurateţe.
Cunoscînd prea bine activităţile desfăşurate în primărie pînă atunci şi nepriceperea factorilor de decizie, am fost foarte sceptic în legătură cu realizarea acestei importante lucrări, pe toate palierele enumerate anterior.
Ulterior începerii execuţiei, prin decembrie(?) 2012, am luat cunoştinţă din presa locală despre intenţia municipalităţii de a tăia toţi teii de pe aliniamentul străzii. Motivaţia enunţată era confuză, vagă, se vorbea despre starea lor de bătrîneţe, despre fragilitatea lor, dar mie mi-a străfulgerat imediat ideea că adevăratul motiv al defrişărilor a fost faptul că rădăcinile copacilor îngreuna efectiv munca constructorilor.
Dînd acum „filmul” evenimentelor înapoi, îmi aduc aminte că imediat după doborîrea teilor în faţa Consiliului Judeţean, a Şcolii „Gheorghe Asachi” şi a Bisericii Trei Ierarhi, constructorul – firma CONEST, ştiută şi de copii de grădiniţă ca fiind firma de casă a primăriei ce cîştigă de cîţiva ani majoritatea lucrărilor ce le are PMI scoase la licitaţie – a dus la punctul de lucru utilaje specifice decopertării mecanizate a străzii şi anume: buldoexcavator cu picon pentru spargerea asfaltului şi scoaterea bordurilor, excavator cu cupă pentru executarea săpăturii straturilor de fundaţie vechi, încărcător frontal cu cupă tip Wolla, autobasculante de transport.

Tei pietonal3
Există mărturii ale acelor evenimente şi fotografii, videoclipuri, ce demonstrează  stilul de abordare a lucrărilor care să-mi argumenteze şi să-mi întărească supoziţia că tăierea teilor s-a făcut la cererea firmei constructoare. Apelînd doar la arhiva a două ziare locale din Iaşi ( „Ziarul de Iaşi” şi „Bună ziua Iaşi” ), precum şi a posturilor TV locale „Tele M” Iaşi şi „TV Live Iaşi”, fotografiile făcute atunci pe şantier şi videoclipurile sunt o mărturie despre logica abordării lucrărilor la pietonal: defrişarea arborilor, urmată de intervenţia utilajelor mecanice care au excavat strada şi au smuls din pămînt rădăcinile copacilor cu excavatorul.

Tei pietonal5
Dacă s-ar fi ales soluţia păstrării teilor – aşa cum ar fi fost normal şi aşa cum şi-ar fi dorit majoritatea ieşenilor – utilajele mecanice ar fi trebuit să fie doar piconul şi picamerul care trebuiau să spargă straturile de asfalt urmate eventual de un încărcător cu cupă cu care să se încarce bucăţile de moloz rezultate, pînă la stratul de fundaţie existent. În zona din jurul teilor pe o rază de circa 2-3 m, ar fi fost necesar să se intervină manual, cu răngi de fier pentru dislocarea bucăţilor de asfalt sparte cu picamerul şi tîrnăcopul, urmate de încărcarea „la mînă” a bucăţilor rezultate în cupa încărcătorului frontal şi cu acesta mai departe în basculanta de transport.

Tei pietonal10
Zona circulară din jurul fiecărui copac pe o rază de 2,5 – 3 m se cerea afănată cu ranga şi tîrnacopul, cu alte unelte ascuţite gen scoaba de fier şi mistria de zidar. Trebuiau curăţate cu migală straturile de pămînt , piatră spartă sau balast din vechea fundaţie în jurul fiecărei rădăcini ale fiecărui tei care se aflau în cîmpul de lucru, pînă la cota prevăzută în proiect pentru aşternerea stratului de nisip pe care să fie montat pavajul de piatră.
Aşa cum am mai arătat anterior, această lucrare face parte din categoria lucrărilor de artă, unde există alt regim de proiectare şi de execuţie a operaţiilor. Din felul în care s-a abordat din prima secundă şantierul şi cum s-au succedat operaţiunile, reiese indubitabil că Proiectantul nu avea cunoştinţele necesare să execute acest proiect, precum nici Constructorul să-l realizeze, dar totul a pornit desigur de la incapacitatea tehnică a Beneficiarului (PMI) să ştie ce să solicite de la Proiectant şi Constructor în momentul alegerii soluţiei optime în sensul păstrării teilor.

Tei pietonal11
Tot acest lanţ de factori defavorabili atrage pe bună dreptate suspiciunea certă că licitaţiile ţinute de Primăria Iaşi pentru alegerea Proictantului şi al Constructorului s-au desfăşurat incorect pentru a cîştiga firme agreate ce ar fi putut să returneze unor persoane decidente sume importante rezultate din economiile realizate între tehnologia lucrărilor proiectate – unde în mod cert este prevăzută multă manoperă – şi lucrările executate în realitate care s-au făcut mecanizat cu utilaje neadecvate.
Mergînd în continuare pe firul succesiunii operaţiunilor desfăşurate pe şantier, se observă că a fost proiectat un traseu pentru pozarea diferitor cabluri electrice şi de telecomunicaţii pe locul vechiului trotuar, a încă  unor şanţuri – rigolă pentru colectarea apelor pluviale, ceea ce a impus desigur practicarea la o adîncime relativ mică de canale longitudinale pe toată lungimea străzii – pe ambele margini ale pietonalului.

Tei pietonal14
Aceste şanţuri au fost motivaţii puternice de a fi tăiat teii şi a li se scoate rădăcinile din pămînt pentru a uşura munca de săpare. Lucrarea de săpătură a fost abordată cu buldoexcavatorul în loc să se execute manual cu muncitori care să fie obligaţi să sape cu migală şi multă responsabilitate pentru protejarea rădăcinilor de tei.
Toate argumentele expuse anterior pînă aici mai sunt întărite şi de faptul că Proiectantul nu a dat soluţie în proiect în legătură cu rădăcinile teilor de pe traseu. Adică în proiect nu este nici o referire la vreo operaţiune de tăierea copacilor sau extragerea rădăcinilor! Nu a fost prevăzut nici volumul necesar de lucrări manuale de executat, dar nici operaţiunea de defrişare a teilor propriu zise.
Dacă Proiectantul a gîndit totuşi ca soluţie necesară că teii trebuie tăiaţi, ar fi fost obligatoriu să ceară din timp – înainte de predarea proiectului către Beneficiar – toate avizele tehnice cerute de Lege de la firmele deţinătoare de utilităţi în pămînt, precum şi de la organul silvic competent pentru tăierea teilor.
Faptul că aceste aspecte nu au fost rezolvate prin proiect, denotă o premeditare a încălcării legii, a sfidării opiniei publice care s-a indignat pe bună dreptate faţă de soluţia aleasă.
Simţindu-se atotputernică în oraş, primăria – prin reprezentanţii ei abilitaţi – a acţionat discreţionar, atehnic, eludînd legile în vigoare şi acceptînd o soluţie ce convenea Constructorului.
Din acest motiv Constructorul a cîştigat nemeritat sume nejustificate şi a lucrat cu altă tehnologie faţă de cea normală pentru păstrarea teilor în viaţă.
Lucrarea a fost forţată şi grăbită cu motivaţia încadrării în nişte termene şi aliniamente determinate de venirea Sărbătorilor Iaşului şi a iernii, dar dacă se lucra cu responsabilitate ar fi trebuit ori să se acţioneze mai întîi pe o jumătate de stradă la decopertare şi pavare, iar apoi să se atace cealaltă jumătate, pentru asigurarea unor condiţii adecvate de circulaţie pentru pietoni, sau, dacă s-a mers pe soluţia decopertării pe întreaga lăţime, ar fi fost necesar să fie amenajate trotuare provizorii din scîndură sau metal. În acest fel nu ar fi existat nici o presiune de timp asupra Constructorului şi se putea lucra cu migală şi responsabilitate, nefiind afectată circulaţia pietonilor de timpul umed.
Tot din acelaşi motiv al lipsei de discernămînt şi a cedării cu nepăsare la solicitarea Constructorului ( altul decît cel de la pietonal ), s-a dispus şi s-a procedat şi pe str. Lascăr Catargi pe data de 5 iunie 2013, de Ziua Mondială a Mediului, cînd primăria a dorit să arate locuitorilor din Iaşi că are forţă şi nu îi pasă de opinia majorităţii cetăţenilor.

TEI Lascar Catargi2Tei Lascar Catargi1

Nu există nici aici nicio justificare tehnică, nicio prevedere a proiectului de execuţie a lucrărilor în privinţa tăierii abuzive a copacilor, cum nu există nici aprobare legală pentru această acţiune.
Cînd edilii doresc sincer să protejeze natura, desigur că o pot face aşa cum rezultă şi în fotografia de mai jos, unde s-a executat pavajul printre rădăcinile copacului – lucru posibil şi pe bvd. Ştefan cel Mare. Evident, poza nu este din România…

Radacini pavaj
În concluzie, am ferma convingere că tăierea teilor s-a făcut numai pe criterii greşite în care Primăria Municipiului Iaşi în calitate de Beneficiar a dorit să uşureze munca constructorului în scopul evitării executării unor lucrări mult mai laborioase ce ar fi necesitat cheltuirea unor sume mult mai mari de bani cu foţa de muncă şi timpul aferent. Dar asta nu pentru a economisi fonduri publice, ci numai pentru a exista sume mai mari pentru furat!